Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Palkmajade teema
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2230
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kui vaatad mõnda ehitusloa taotluseks oleva projekti seletuskirja, siis selle on koostanud multipädevusega isik (loe: ta kirjutab veest, elektrist, signast, andmesidest, küttest, ventist jms-t aga endal on mingi arhitektuuri diplom heal juhul).
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6186
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 77 korda
On tänatud: 138 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Sel juhul on muidugi tegemist arhitektibürooga, kellel on eriosade vastutavad spetsislististid oma pädevustega kirjas. Iseasi kas nad tegelikudt seletuskirja vastava osa ka koostanud või kontrollinud on.
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 849
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 24 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas suvaline »

kunn24 kirjutas: 16 Mai 2024, 15:56 Kui vaatad mõnda ehitusloa taotluseks oleva projekti seletuskirja, siis selle on koostanud multipädevusega isik (loe: ta kirjutab veest, elektrist, signast, andmesidest, küttest, ventist jms-t aga endal on mingi arhitektuuri diplom heal juhul).
Kas tegu juhtumiga:
§ 2. Üldnõuded ehitusprojektile ja ehitusprojekti koostamisele
(3) Kui ehitusprojekti koostamisel osaleb mitu ehitusprojekti koostavat isikut, peab olema määratud ehitusprojekti terviklikkuse ja ehitusprojekti osade kokkusobivuse eest vastutav isik (edaspidi peaprojekteerija).
(5) Peaprojekteerija korraldab ehitusprojekti koostamisel osalevate isikute koostööd, et tagada projektlahenduste ratsionaalsus, ehitusprojekti osade kokkusobivus, ehitise osade koostoimimine, energiamärgise andmine ja hooldusjuhendi koostamine.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2108
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Eile õhtul laekus vastus kirjale mille saatsin TTJAle 9. mail. Väga põhjalikult pole hetkel jõudnud vastusesse süveneda, kuid mulle soovitati oma murega pöörduda Kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna poole. Lähemal ajal katsun selle uue pöördumisega tegeleda ning põhjalikumalt ka minule saadud vastusesse süveneda. Vastus saadetud ehituse tegevusõiguse talituse peaspetsialisti poolt ning on järgnev:

Saatsite Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) e-kirja, kus selgitasite, et Teie poolt Kambja Vallavalitsusele esitatud ehitusloa taotluse menetlus on takerdunud kuna ehitusnõunik ei esita piisavalt konkreetset tagasisidet Teie koostatud ehitusprojekti kohta. Edastate oma kirjas ka ehitusnõuniku märkused ehitusprojekti kohta. Märkused on detailsed ning struktureeritud. Ehitusnõunik märgib, et Teie poolt koostatud ehitusprojekt ei vasta majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 "Nõuded ehitusprojektile" (määrus nr 97). Oma kirjas vaidlete ehitusnõuniku märkustele vastu ning leiate, et Teilt nõutakse tööprojekti, kuigi ehitusluba võib taotleda ka eelprojekti alusel.

Selgitame, et riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutused annavad tasuta selgitusi nende poolt väljatöötatud õigusaktide, nende eelnõude ja asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse ja õigusloome tegevuse kohta. Ehitusseadustiku (EhS) täpsemaks tõlgendamiseks palume pöörduda Kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna poole.

TTJA teostab riiklikku järelevalvet ehitusseadustiku § 130 lõigete 3, 4 ja 5 alusel. Kohaliku omavalitsuse ehitusõigust andvate menetluste seaduslikkuse osas TTJA riiklikku järelevalvet ei teosta.

TTJA saab EhS-i rakendajana öelda, et kui omanik ehitab või koostab ehitusprojekti ise või teeb muid EhS-ga reguleeritud töid, siis peab ta EhS § 19 lõikest 2 tulenevalt järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama töö nõuetele vastavuse, sealhulgas asjakohasel juhul ehitamist dokumenteerima. Ise tegemise õigus ei tähenda aga õigust eirata seadusest tulenevaid nõudeid. Ehitis peab ise ehitades vastama õigusaktides sätestatud nõuetele, olema kooskõlas planeeringuga ja selle ehitamisel tuleb järgida nõutud loamenetlusi või täitma teavituskohustusi.

Ehitusprojektile esitatavad nõuded on toodud EhS §-des 13 ja 14 ning määruses nr 97. Määruse nr 97 § 13 lõikest 1 tulenevalt esitab ehitusloa taotleja ehitusloa taotlemisel ehitusprojekti enda valitud staadiumis. Kui Teie ehitusluba menetlev ehitusnõunik soovib täpsemat projekti, siis tal tuleb seda nõuet Teile ka põhjendada.

Määruse nr 97 seletuskirjas on selle koostaja selgitanud, et EhS2015 2. peatüki 1. jagu sätestab hea tava, ohutuse, keskkonnasäästlikkuse ja asjatundlikkuse põhimõtted, mida samuti tuleb alati jälgida. Nende põhimõtete järgimiseks on vajalik arvestada ka standardites ning juhendites toodud nõuetega. Eeldatakse, et ehitusprojekti, sealhulgas selle staadium ning ehitusprojektiga seonduv dokument vastab nõuetele, kui selle koostamisel on järgitud ehitusseadustikus ja määruses nr 97 sätestatud põhimõtteid ning sisaldab hoone korral vähemalt Eesti standardis EVS 811 nõutavat teavet või sellega samaväärset teavet.

Samuti on seletuskirjas öeldud, et kuna määruses on läbivalt loobutud mõõtkavade täpsustustest ja sätestatud, et joonised tuleb esitada üldlevinud mõõtkavades, ei ole ka arhitektuuriosas ja järgnevates eriosades konkreetseid jooniste mõõtkavasid välja toodud. Põhiline on see, et joonis oleks selge, loetav ja arusaadav ning seega tuleb kasutada ka loogilisi mõõtkavu, millise täpsuse võivad osapooled omavahel kokku leppida.

TTJA ei anna hinnangut Teie koostatud ehitusprojekti vastavusele määrusele nr 97 ega ka Kambja Vallavalitsuse tööle. Antud ehitusloa andmise pädevus on kohaliku omavalitsuse ainupädevuses.

Lisaks juriidikale ka natuke tavalist mutrijuttu, mis siit alateemast viimasel ajal kaduma on hakanud.
Soetasin paar päeva tagasi enda välikööki uue pisikese Atlanticu boileri, et soojendada kätepesuvett. Aastaid kasutasin 50 liitrist boilerit, mis oli mõttetult suur ja raiskas asjatult elektrit. Rahakotile just üle mõistuse palju ei mõjunud, kuid kuna aeg-ajalt on päevi, kui seda ei kasuta siis tiksus see asjatult ootereziimil. Kui oli ette teada, et nädalaks-kaheks tegudele ei jõua siis tõmbasin selle ikka välja ja lasksin lõpuni maha jahtuda. Eelmisel aastal sain endale kusagilt kaks 15l boilerit, et ehk õnnestub üks neist tööle panna. Katsetasin siis kõva kaks päeva, asi takerdus varuosade saadavuse ning boilerite vanuse taha. Üks korraliku kestaga boiler oli Regenti toodang, kandiline. Kuid sellele ei õnnestunud kusagilt hankida küttekehale tihendit. Igal pool müügis viie poldiauguga tihendid, need sobivad suurematele boileritele, kuid minu isendile läks 4 auguga versioon. Seda hankida ei õnnestunud. Muidu boiler igati korras.
Teine kasutatud versioon oli sõbra saunast pärit vana Atlantic, samuti kandiline. Millegipärast hakkas see minul rikkevoolukaitset välja peksma. Sõbral asi toimis. Oletan, et sõbral puudub sauna kilbist rikkevoolukaitse aga kindel selles pole. Kui küttekeha tagant võtsin siis termostaat ise toimis ja kaitse püsis sees. Kuna uus küttekeha seda tüüpi boilerile maksab ümmarguselt 50 euri ja boileri kestal olid roostetäpid sees siis ei hakanud seda enam uuele elule ärgitama vaid panin 25 lisaks ning ostsin ümmarguse Atlanticu. Eks näha saab, kui pikalt see vastu peab.
Torutööd Tartus 56 932 898
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2230
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

TTJA vastus on täpselt mõttetu riigiametniku vastus. Leidsid koha, kust ametnik ära koondada.
Viites (alates § 5 lg 3) on ilusti kirjas, mida pidanuks see ametnik tegema, kui asi pole tema pädevuses
www.riigiteataja.ee/akt/820158?leiaKehtiv#para5

Selge vastus olnuks:
Vastamine ei kuulu meie pädevusse, edastasime Teie kirja Kiimaministeeriumile.

Ametnikul võis ju isegi olla mingil määral sulle kaastunne ja üritas sind lohutada, kuid faktiliselt ta raiskas lihtsalt su aega ja lasi mõttetult loota, et midagi tuleb.

Siia on IMO täiesti sobilik tsiteerida https://arvamus.postimees.ee/8027223/ah ... laami-osas :D
Mul on sügav mure Eesti haldusaparaadi adekvaatsuse pärast praegustel pingelistel aegadel. Paljudel juhtudel ei vasta Eesti ametkondade toimingud elementaarsetele kvaliteedi- ja isegi tervemõistuslikkuse nõuetele.

Reformierakondlikul juhtimisel on võimestatud ametnike aparaati hulk aastaid – seal on viimastel aastatel toimunud suisa palgaralli, samas kui erasektor kiratseb. Meil on üheksandat järjestikust kvartalit olnud majanduslangus. See on minu riik ka ja ma ei ole nõus sellise valitsemise kvaliteediga!

Eestis tuleks viivitamatult läbi viia administratiivaparaadi reform. Kordan oma üleskutset vähendada Eestis ametnike arvu 25 protsendi võrra, allesjäävatele inimestele tuleks teha erialaste oskuste, üldvõimekuse ja isiksuslikud testid ja jätta tööle ainult need, kes testid läbivad, tõstes ühtlasi nende palka – nii tekiks lõpuks bürokraadile mundriau ja vastutustunne. Eesti pole nii rikas riik, et saaks lubada oma elu korraldamisel kilplust, tölplust ja häbitut lohakust maksumaksja niigi vähese raha eest.
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 849
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 24 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas suvaline »

kunn24, vägagi õige tsiteering.
Ehk peaks kõikidel ministeeriumite spetsialistidel olema kutsetunnistus (kutsekoda.ee)?
Ehitusvaldkonnas on lihtne: kui sind seal registis ei tuvastata siis oled eikeegi.
xxx111
külaline

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

suvaline kirjutas: 25 Mai 2024, 17:11 kunn24, vägagi õige tsiteering.
Ehk peaks kõikidel ministeeriumite spetsialistidel olema kutsetunnistus (kutsekoda.ee)?
Ehitusvaldkonnas on lihtne: kui sind seal registis ei tuvastata siis oled eikeegi.
Täielikult nõus
Oma töös kohtan järjepidevalt ametnikke kel puudub oma valdkonna elementaarne pädevus
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1156
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 66 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas Prill »

See on koguaeg nii olnud, ka KOV-is, kus värskelt ülikoolist tulnud erialalise töökogemuseta, valdkonnas orienteerumata hakkab "kontrollima" kutsealal tegutsejate aastakümneid tegutsenud kogemustega spetsialistide tööd. Ja need rohelised omakorda jagunevad kaheks, ühed kes on agarad ja püüavad igat komakohta kontrollida ja vaidlemisel suudavad kaasata juristid ja nö vaidlejale alamale koha kätte näidata, ja on teine seltskond, kes "käib tööl", teeb miinimumi, et kergemalt läbi saada, kohati näidates üles ülimat võhiklikkust - võiks vähemalt õigusaktides-bürokraatias olulise omale selgeks teha.

Eks on ka kolmandaid ja neljandaid näited, kus ametnik on kohatäiteks tulnud mõne muu erialalise taustaga aga kui inimene on asjalik, suudab end mõne ajaga olulisimaga kurssi viia, ja mõni ametnik lausa ise tunnistab, et ta ei ole valdkonna septsialist ja tema töö piirdub formaalse kontrolliga, et vastavad dokumendid oleks esitatud ja nemad sisulise kontrolliga ei tegele, sest see on iga kutseala spetsialisti pädevus-vastutus. Aga on ka ära maininud, et kui ikka väga rumalat viga või ilmselget eksimust märgatakse, antakse sellest firmale-esitajale teada. Paljudes firmades on ka praktikante ja algajaid, kus küll nagu firmas keegi kogenum on väidetavalt üle vaadanud/kontrollinud aga ju mitte väga põhjalikult või sisuliselt - ehk lõpuni ei eksisteeri olukorda, kus ühel poolel oleks ainult täiuslik kompetents ja teiselpool ülim võhiklikkus, koguaeg on mõlemal pool proffe ja vähem hakkajasaajaid, elu ja maailm on pidevas asendumises, vanad lahkuvad, uued tulevad peale ja ka õigusruum&bürokaatria ei püsi paigal.
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 849
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 24 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas suvaline »

xxx111 ja Prill, kas te mõistate, et kutsetunnistuse nõude korral jääb ministeerium tühjaks?
@pikk88, Teil seal Kambja vallas on vist ehitusbuum: isegi Väike-Maarja vallas, Sisekaitseakadeemia harjutusväljaku projektis on ära märgitud, et geodeetilise märgi kaitsevööndis tuleb järgida Kambja valla juhiseid.
xxx111
külaline

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

suvaline kirjutas: 26 Mai 2024, 16:15 xxx111 ja Prill, kas te mõistate, et kutsetunnistuse nõude korral jääb ministeerium tühjaks?
Olgu parem tühi kui lolle täis...
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2108
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

kunn24 kirjutas: 25 Mai 2024, 12:27 TTJA vastus on täpselt mõttetu riigiametniku vastus. Leidsid koha, kust ametnik ära koondada.
Viites (alates § 5 lg 3) on ilusti kirjas, mida pidanuks see ametnik tegema, kui asi pole tema pädevuses
www.riigiteataja.ee/akt/820158?leiaKehtiv#para5

Selge vastus olnuks:
Vastamine ei kuulu meie pädevusse, edastasime Teie kirja Kiimaministeeriumile.

Ametnikul võis ju isegi olla mingil määral sulle kaastunne ja üritas sind lohutada, kuid faktiliselt ta raiskas lihtsalt su aega ja lasi mõttetult loota, et midagi tuleb.

Siia on IMO täiesti sobilik tsiteerida https://arvamus.postimees.ee/8027223/ah ... laami-osas :D
Tänud selle eest, et panid minu mõtted ilusasti sõnadesse. Endal praegu kiire aeg ning seda postimehe artiklit polnudki silma hakanud. Täitsa huvitav, mis näoga lugupeetud TTJA ehituse tegevusõiguse talituse peaspetsialist, Maarja Allmaa, kuvarit vaatab, kui talle saadetud tagasisidet loeb...
Torutööd Tartus 56 932 898
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2108
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

suvaline kirjutas: 26 Mai 2024, 16:15 xxx111 ja Prill, kas te mõistate, et kutsetunnistuse nõude korral jääb ministeerium tühjaks?
@pikk88, Teil seal Kambja vallas on vist ehitusbuum: isegi Väike-Maarja vallas, Sisekaitseakadeemia harjutusväljaku projektis on ära märgitud, et geodeetilise märgi kaitsevööndis tuleb järgida Kambja valla juhiseid.
See lolluse tase hakkab juba pisistasa igasugust talutavuse piiri ületama. Ja kui seda jaburdust juba ka teistele valdadele eeskujuks seatakse siis sellest paraku head nahka oodata pole.
Torutööd Tartus 56 932 898
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2108
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Sedapuhku läks siis päring otse kiimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna juhatajale, Kaja Paele. Saab näha milline on siis vastus sellest riigiametist.
Torutööd Tartus 56 932 898
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2230
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Asutustele pole mõtet saata päringuid isikule, kui eelnevalt pole kokku lepitud.
Ega see kiimaministeerium KOV-e millekski ei kohusta, sest vastavalt põhiseadusele tegutsevad KOV-id seaduste alusel iseseisvalt. Varem olid maavalitsusused, mis mõningatel juhtudel teostasid järelevalvet, kuid need pandi kinni. Väidetavalt anti järelevalvepaädevus üle rahandusministeeriumile, kuid seal on 1 jurist, kes peaks teemadega tegelema ja reaalsuses ei tee suurt midagi. On veel riigikontroll, kuid see teostab auditeid.

Üksikjutumite lahendustega tegeleb kohus nagu ka ennist ütlesin. Iseasi, kas lihtsam pole täita nõutav ära ja elu läheb edasi. Leiad siit foorumist mõistliku papi eest kellegi.
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 849
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 24 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas suvaline »

pikk88, pole mõtet saata midagi otse mingile "spetsialistile". Ikka algatuseks teabenõue, mis siis ametniku poolt tituleeritakse kohe ümber selgitustaotluseks (vastamise aeg 30 päeva), siis saate kirja, et seaduse punkti see ja too alusel veel pikendame 30 päeva ehk siis vastuse saate kaks kuud hiljem. Siis saate umbmäärase udujutu ja siis esitate uuesti teabenõude ja algab kogu tsükkel uuesti.
Nagu kirimale pudelipostiga.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2108
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Saab näha mis vastus saadetakse seekord. Kui midagi asjalikku ei tule siis saadan teabenõude valda. Vähemasti tuli ministeeriumist poole tunni pärast kiire teade, et vastamise kohustus on kellelegi alamale ametnikule edasi antud.
Kunn24 loomulikult on võimalik asja lahendada ka niipidi, et täita amatöörist vallaametnike soovid, kuid miks ma peaksin seda tegema? Mul pole vaja leida kedagi, kes selle töö minu eest ära teeks. Ei mõistliku papi eest ega tasuta. Hetkel arvan, et saan ise ka hakkama, kuid ei taipa miks ma pean kokku kirjutama rohkem kui seaduse järgi nõutud? Olen kindel, et pooled valla uusarendustest on valmis ehitatud ilma korrektse paberimajanduseta. Samahästi võiks lähtuda loogikast, et kui vald leiab minu käitumises midagi ebaseaduslikku siis pöördugu ise kohtu poole.
Torutööd Tartus 56 932 898
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2230
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Eks ehita siis ilma ehitusloata üles, muud sul ju teha ei jää, kui tahad saavutada. Kuid riskid siis kuni selleni välja, et võetakse maha, tehakse väärteomenetlus või sunniraha. Milleks sellist jama korraldada ainult põhimõtte pärast- mina ei teeks. Sellist sõud sul vaevalt vaja: https://pealinn.ee/2024/04/29/video-kri ... asseisuks/

VV-l on kahjuks-õnneks ka repressiivorgani statuut.
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2108
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

See on nüüd minu meelest natuke liiga ekstreemne võrdlus. Lingil olevale hoonele pole ju väidetavalt isegi mitte projekteerimistingimusi väljastatud. Minul on need olemas ning on olemas ka suhtlus/kontakt vallaga. See suhtlus on küll puudulik tänu vallapoolsetele eiramistele, kuid on täiesti olemas.
Üheselt hakkab mulle meenuma eepos päästeameti ning tuletõrjehüdrandi kaugusega krundist. Ei mingeid selgitusi ega põhjendusi oma nõuetele. Lihtsalt aasta otsa lollitamist.
Torutööd Tartus 56 932 898
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2230
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Ok. Ma olen ka enam vähem samas olukorras pannud maja ilma ehitusloata püsti (toimus Ike Volkovi kontoris DP ettekäänete otsimine ja venitamine). Aasta oli siis kaks tuhat viis. 2006 jäin vahele, tehti väärteomenetlusega trahv, kuid imede ime, pärast trahvi tasumist hakkas see kontor vähemalt kiiresti tööle. Kehtestas planeeringu ja väljastas mõne nädalaga ka eh. loa.
Kusjuures ettekirjutuses, mille TLV ehituskontroll tegi, oli kohustus hankida ehitusluba. Saatsin selle Volkovile, et ole kena mees täida siis oma ameti ettekirjutust, keegi muu seda teha ei saa. Selle peale tuli kiri, et tahtvat mind näha. Viie minuti pärast tuli järgmine kiri, et tema amet ei väljasta mulle kunagi ehitusluba ja mind näha ka ei taha. Väitis muudkui, et temale ei meeldi bürokraatia, samas lasi oma timbulimbudel (Marrti Preem jms seltskond) laamendada ja muudkui projekte tagasi lükata. Mul planeeringut koostav arhitekt oli rämedalt närvis ja imestunud, mida jobud muudkui süüdimatult korraldavad. Mingi 3x korda (iga korraga läks paar kuud aega jälle raisku) käis jauramine Nõmme linnaosa ehitusmääruses määratud 6 m üle naabri aiast, kusjuures naabriga oli kirjalik kokkulepe 4,5 m peale. Ehitusmääruse osas saatis tüüpidele märgukirja ka Õiguskantsler, kuid tüübid panid tuima edasi või ei informeeritud neid.
Kusjuures huvitav, et tegu on arhitektidega, kes justkui peaksid olema ok-d asjade menetlemisel, kuid võta näpust. Teemaga oli sel ajal kursis ka Arh Liit, kes väitis, et ta ei suuda oma naksitralle korrale kustuda. Tsunfti huvi, et mida rohkem taha keerata, seda suuremad rahad vb olla hakkavad liikuma või siis lihtsalt süüdimatud või lähtusid oma lödinäpsest põhimõttest, kui mitte lubada, siis ka ei vastuta.

Ehitusmäärusi puudutav viide (teema läks lahti kohe pärast nende kehtestamist aastal 2005). https://www.oiguskantsler.ee/sites/defa ... tetuks.pdf
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2108
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Eile õhtul laekus vastus kiimaministeeriumist. Täpselt nii sisutühi nagu oligi arvata - kakle ise oma vallaviletsusega, see pole meie rida. Kui kakelda ei taha siis meie riigis töötavad vastavad instantsid, kes mõistavad kohut.
Ega siis midagi muud üle ei jää kui tuleb hakata koostama teabenõuet valda, sest sellele tegevusele on alternatiive on minu arusaamist mööda kaks. Kas kasutada hetkel kirjutatud projekti peldikus ja koostada kohe tööprojekt või siis eirata seadust samamoodi nagu vallaametnikud ning panna maja püsti ilma lubadeta. Hetkel on sellise süüdimatu tegevuse jaoks veel liiga vara. Eks paistab kas ja kuidas ametnikud oma nõudmisi põhjendavad. :hello:
Torutööd Tartus 56 932 898
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2230
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Teabenõue on vaid olemasoleva teabe väljastamiseks. Teabenõude raames ei tehta analüüsi. Kõik muu läheb selgitustaotluse alla (vastamine 30 päeva) ehk jorutamine juures.
Nagu juba ütlesin, kas üritad läbi rääkida, kaebad kellelegi süsteemi sees, valid kohtu, täidad nõuded või lased kaarega (siis vaja vähem kaagutada). P
Kuid kliimaministeeriumi vastuse võiksid siia riputada.
A23
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 345
Liitunud: 05 Mär 2023, 01:06
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas A23 »

pikk88 kirjutas: 11 Juun 2024, 08:57 Eile õhtul laekus vastus kiimaministeeriumist. Täpselt nii sisutühi nagu oligi arvata - kakle ise oma vallaviletsusega, see pole meie rida. Kui kakelda ei taha siis meie riigis töötavad vastavad instantsid, kes mõistavad kohut.
Ega siis midagi muud üle ei jää kui tuleb hakata koostama teabenõuet valda, sest sellele tegevusele on alternatiive on minu arusaamist mööda kaks. Kas kasutada hetkel kirjutatud projekti peldikus ja koostada kohe tööprojekt või siis eirata seadust samamoodi nagu vallaametnikud ning panna maja püsti ilma lubadeta. Hetkel on sellise süüdimatu tegevuse jaoks veel liiga vara. Eks paistab kas ja kuidas ametnikud oma nõudmisi põhjendavad. :hello:
@Pikk, ma ise prooviks sellises olukorras algprojektist niipalju asju, kui või võimalik, ära parandada, täidaks ka need valla "erisoovid", mis väga suurt vaeva ei nõukas ja siis üritaks uuesti...
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2108
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Ministeeriumi vastus

Pöördusite Kliimaministeeriumi poole, sest pole enda hinnangul saanud kohalikust omavalitsusest konkreetset tagasisidet seoses enda koostatud eelprojektiga. Kirjast nähtub, et Teil on vaidlus kohaliku omavalitsusega, kas Teie poolt esitatud eelprojekt vastab õigusaktidele. Esitasite ministeeriumile ehitusprojekti ja vastuväited kohaliku omavalitsuse nõuetele.Kliimaministeerium Teid siinkohal aidata ei saa. Kliimaministeerium saab täita vaid oma pädevusjärgseid ametiülesandeid ning ministeeriumi ülesandeks on eelkõige poliitika kujundamine.Kliimaministeerium saab anda selgitusi tuginedes märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse (MSVS) §-e 3, mille kohaselt riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus annab tasuta selgitusi tema poolt väljatöötatud õigusaktide, nende eelnõude ja asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse ja õigusloome tegevuse kohta. Õigusalaste selgituste raames selgitame mingi konkreetse seaduse, konkreetse paragrahvi, konkreetse lõike, konkreetse punkti sisu ja tähendust, kuid ei lahenda õiguslikku üksikjuhtumit, ei hinda kohaliku omavalitsuse poolt menetluse kestel tehtud märkusi, ega anna kohalikule omavalitsusele kohustuslikke juhiseid. Kliimaministeeriumi poolt MSVS alusel antud õigusalane selgitus ei tähenda seaduse ainuõige tõlgenduse kehtestamist ega ole kellelegi täitmiseks kohustuslik.Samuti ei tee ministeerium ekspertiise ehitusprojektidele, ei lahenda kohaliku omavalitsuse ja isiku vahelisi vaidlusi ega tee järelevalvet kohaliku omavalitsuse tegevuse üle. Vastavalt põhiseaduse § 154 tegutsevad kohalikud omavalitsused seaduste alusel iseseisvalt.Eeltoodust tulenevalt soovitan Teil oma vastuväited esitada kohalikule omavalitsusele, samuti saate küsida selgitusi Teile esitatud nõudmiste koha just kohalikult omavalitsuselt. Kohaliku omavalitsuse otsusega mittenõustumisel saate oma õigusi kaitsta kohtus. Õigust mõistab Eesti Vabariigis põhiseaduse § 146 esimese lause kohaselt ainult kohus.LugupidamisegaÜlle Reidi

Kliimaministeerium

Ehituse ja elukeskkonna osakonna peaspetsialist


Tänud Kunn, eks tuleb siis hakata hoogu võtma selgitustaotluse koostamiseks :hello:
Torutööd Tartus 56 932 898
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2230
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Sulle jäi veel mainimata vaie, kuid sellega saad vaidlustada vaid menetluse formaalseid aspekte, mitte sisulisi. Kuid sul just nendega tundubki olevat teema. Samas loe ikkagi viidatud HMS-i hoolega. Vallas on sul vastas jurist, kes esmalt otsib kohe su vaides puudusi, et see käiguta jätta.
https://www.riigiteataja.ee/akt/1130320 ... tiv#para71

Kuid ikkagi kõige lihtsam on need nõuded ära täita ja hiljem (kui load käes) VV ukse ette koorem sitta maha kallata.

Ja nagu ikka, KOV-is eriti kehtib reegel: "Tegele poliitikaga, muidu poliitika tegeleb sinuga."
Ehk kui sul on võimulolijate hulgas tutvusi, siis küsi neilt, mis jobud on võimul, miks nad omale debiilseid ametnikke on tööle võtnud jne.
1-st kohaliku valla FB gruppi tehtud postitusest võib olla vahel rohkem kasu, kui muust jauramisest kokku. KOV-ides üldiselt on koalitsioonid kaunis nõrgad ja võib piisata väikesest tormist veeklaasis, et võimulolijate pe*sealune kärssama hakkaks. Näiteks juhtus selline asi alles Kose vallas :D .
Vasta