Ehituspäevik

ehituslubadega jms seonduv
pikk88
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1745
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 34 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

On ikka kuradi vaimusünnitus kokku kirjutatud. Paraku sain ma aru, et tegemist on määrusega? mitte seadusemuudatusega. Jäi küll mulje, et ka neile endale hakkab pisitasa kohale jõudma arusaam kuidas paberipahna hulk ületab igasugu mõistlikkuse astet ja vajaks reguleerimist/leevendamist. Ehk ühel ilusal päeval tehakse ka mõningad täiendused/muudatused ehitusseaduses ning siis on võimalik endale puukuuri ehitada ilma tohutu paberitööta.
Paraku on hetkeseis ikkagi säärane, et § 19 sätestab omaniku kohustused:
(1) Omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele, sealhulgas peab omanik tagama:
1) ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele;
2) ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise;
3) et vahetult tema korraldusel tehtavat ja käesoleva seadustikuga reguleeritud tööd teeb töö eripärale vastavate ning piisavate teadmiste ja oskustega (edaspidi kvalifikatsioon) isik;
4) ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse;
5) seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve.

(2) Kui omanik ehitab või koostab ehitusprojekti ise või teeb muid käesoleva seadustikuga reguleeritud töid, peab ta järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama töö nõuetele vastavuse, sealhulgas asjakohasel juhul ehitamist dokumenteerima.

Päeviku eesmärk on ju igati õilis. Et oleks võimalik selgeks teha, kes mille eest vastutab. Ja arvata võib, et selle täitmiskohustus kehtestatigi sellepärast, et kari süüdimatuid lolle ei saaks ennast süüst puhtaks pesta vaid oleks võimalik dokumentaalselt tõestada, kes võttis vastu vale materjali. Kes selle materjali objektile tellis. Kes selle paika kruvis või kes selle üleüldse juba valesti projekti sisse kirjutas.
Fakt see, et pole erilist vahet, kas anda ametnikule seaduse mõistes vabad käed või selged piirid. Kui sellel idioodil kodus naist ei ole, kuid loodus siiski kutsub siis tahab ta ennast su ajude kallal ennast välja elada. Ja seda ta ka teeb. Sõltumata seaduses kirja pandud õigustest ja kohustustest. Selle kohta on mul juba kogemusi piisavalt. Ühest küljest oleks küll võimalik teavitada prokuratuuri ja nautida vaatemängu, kuid ma selles osas kodust sita kasvatuse saanud ja enese lõbustamiseks muidki abivahendeid olemas.
Torutööd Tartus 56 932 898
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2972
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 96 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Mulle jääb see vallasaksa nõudmises arusaamatuks, kuidas saab päeviku puudumist ja esitamise võimatust asendada ehitise auditeerimisega? Täiesti eraldi teemad ju. Sisuliselt karistusaktsioon.
pikk88
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1745
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 34 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Torutööd Tartus 56 932 898
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2972
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 96 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kambja valla tore arvamus:
Ehitise audit
Kui ehitusprojekt ja teostusjoonised puuduvad, siis on neid võimalik asendada ehitise auditiga.
Seal pole väidetud, et päevikut saab asendada auditiga.

Ma siit ei leia küll, et audit on päeviku puudumise asendamiseks. https://www.riigiteataja.ee/akt/120102020004
Sellele tuginedes võiksid esitada viisaka vastuväite (asjalikus toonis, et ametnikul ei tekiks seda lugedes viha ja tõrget). Saata see üldmeilile ja ka vallasekretärile, kes tegeleb juriidilise köögipoolega (eeldusel, et on olemas pädev vallasekretär, mitte mingi kohatäitja). Samuti lisada, et päevikut takkajärgi koostada läheb ilmselgelt KarS-i sätete alla. Ma nüüd vaatasin KarS-i selles osas täpselt üle:
§ 344. Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine
(1) Dokumendi, pitsati või plangi, mille alusel on võimalik omandada õigusi või vabaneda kohustustest, võltsimise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

§ 345. Võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamine
(1) Teadvalt võltsitud dokumendi, pitsati või plangi kasutamise eest eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustustest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.
Muidugi siin võib jaurata, et sellised koosseisud eeldavad ka subjetiivse küljena vähemalt kaudset tahtlust, on see siiski noateral kõndmine.
Samas võiksid viisakalt ka lisada, et KarS sätestab üldosas § 22 jne vastuse ka kuriteole kihutamise ja kaasaaitamise eest. See, et ametnik sätteid ei tea, ei vabasta teda võimalikust vastutusest (§ 17).

Samas on valla seisukoht selles mõttes "tore", et ütleb otse, et ehitada saab ka ilma igasuguse paberipahnata, telli vaid audit. No milles siis üldse probleem? Isegi võimalikku väärteomenetlust pole mainitud. Ehk valikut on. Kui tahta valida var 2, siis on mõtekas minna täispangale. Šveijki-kohast "poolpeeretajat" pole mõtet etendada. Tasub lugeda ka ridade vahelt, projekti puudumine on üldjuhul = ka lubade puudumisega.
pikk88
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1745
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 34 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Seda märget ei leidnud töttöelda mina ka kusagilt mujalt kui valla lehelt, mis saab siis kui päevik puudub. Ja samuti jäin ise mõtlema, et kuratlikult lihtne on ju läheneda asjale algusest saadik selle nurga alt, et lõpus tellid auditi ja tänu sellele pääsed kogu paberimäärimisest. Hetkel hoiab mind tagasi vaid see, et auditi pean ju ilmselgelt mina oma rahakotiga kinni maksma, sest seda pole võimalik ise ära vormistada, kuid päeviku saab ise täiesti ilma igasuguse rahalise väljaminekuta valmis trükkida. Seda mõtlesin küll natuke lähemalt uurida mida muud institutsioonid arvavad säärasest olukorrast ennem kui võidukat lõppmängu hakkan vormistama. Aga tänud viidete eest. Nüüd sellevõrra lihtsam mujalt küsida kas säärane asi liigitub võltsimise alla või ei.
Torutööd Tartus 56 932 898
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2972
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 96 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Iseenesest kõige kõvem argument antud teemas on tegelikult Ehitusseadustiku § 55, milles on täpne loetelu kasutusloa andmisest keeldumiseks. Mingi päeviku puudumist ma välja ei lugenud, samas on viidatud auditi tegematajätmisele. Kambja valla dokuregistrit uurides jäi silma, et kasutuloa eelselt käivad ehitusjärelevalve tegelased hoonet uurimas, seega teoreetiliselt lihtsamate objektide puhul tekib küsimus, kas nad ise ei saa audiitori rollis olla- sest vastasel korral jääb arusaamatuks, mida nad seal siis uurivad. Nii, et paistab suhtumise teema. Lisaks jäi silma, et nad harrastavad kõvasti formaalset jora, loetledes kasutusloas üles kõik määrused, mille alusel on ehitus dokumenteeritud. Samas teiste valdade dokumendiregistreid vaadates viidatakse lihtsalt, et Päästeamet kontrollis, kiitis heaks, teenusepakkujad on olemas ja pole takistust just EhS § 55 alusel keeldumiseks. Seega tuleb luba anda.
§ 55. Kasutusloa andmisest keeldumine
Pädev asutus keeldub kasutusloa andmisest, kui:
1) ehitis ei vasta nõuetele;
2) ehitis on kasutusotstarbe muutmise tõttu ohtlik;
3) ehitis ei vasta ehitusloale, riigi või kohaliku omavalitsuse kehtivale eri- või detailplaneeringule, sealhulgas detailplaneeringu elluviimise tegevuskavale, või projekteerimistingimustele;
4) pädev asutus on algatanud ehitise ehitamise aluseks olnud ehitusloa kehtetuks tunnistamise menetluse;
5) kasutusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt erineb ehitusprojekti muudatuste või ehitamise ajal tehtud muudatuste tõttu oluliselt ehitusloa taotlemisel esitatud ehitusprojektist;
6) ehitusprojekt ei vasta ehitamise aluseks olnud ehitusprojektile esitatud nõuetele ning selle tõttu on valminud ehitis ohtlik;
7) audit on tegemata;
8 ) käesoleva seadustiku § 54 lõike 6 punktis 1 nimetatud asutus on jätnud kasutusloa eelnõu põhjendatud juhul kooskõlastamata;
9) ehitise kasutamisega kaasneb oluline keskkonnamõju, mida ei ole võimalik piisavalt vältida ega leevendada;
[RT I, 27.04.2022, 1 - jõust. 07.05.2022]
91) ehitis ei vasta käesoleva seadustiku § 120 lõike 3 alusel antud kooskõlastusele ja ehitise kasutamisega kaasneb oht riigi julgeolekule ning seda ei ole võimalik vältida ega välistada, kusjuures mõlemad tingimused peavad esinema korraga või
[RT I, 27.04.2022, 1 - jõust. 07.05.2022]
10) kasutusloa taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad oluliselt kasutusloa andmise otsustamist.
Teine, intrigeerivam teema on see, et vallas on mõni vallaviletsuse liikme lehmalelellepoja firma, mis teatud papi eest selliste teemadega tegeleb ja kui inimesel piisvalt ajusid komposteerida, siis ta läheb sujuvalt sinna ja tulemus tuleb õlitatult. Vaata lisaks mu eelneva kirja argumentatsiooni (Samas on valla seisukoht selles mõttes "tore", et ütleb otse, et ehitada saab ka ilma igasuguse paberipahnata, telli vaid audit). Kui veel seda ajugümnastikat jätkame, leiame varsti ka Kambja vallas registreerunud ehitusinsenerid, kes seda teenust just müüvad ja siis "istuvad klotsid paika". Ainult mina ei taha olla siin see, kes konkreetselt hakkab viitama, :).

Sisuliselt on tegu tehnokraatiga kõige halvemas mõttes.
pikk88
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1745
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 34 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Ega tänapäeva hullus maailmas see võimatu pole, sest ma polegi siiamaani ametnikelt uurinud, et kes ja kuna ja kuidas mulle selle auditi korraldaks. Pärast tuleb välja, et maksab vaid 50 eurorubla ning õhtuks on audit tehtud ning kasutusluba käes, sest mul tegemist nii lihtsa hoonega, et seal lihtsalt pole enam midagi auditeerida.
Torutööd Tartus 56 932 898
pikk88
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1745
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 34 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Selgus, et auditi tegija pean ma endale ise otsima, kuid tõenäoliselt olen ma sellega lootusetult hiljaks jäänud. Otsimisel aitaks googel isiklikult, kuid kuna mul juba muud paberid täidetud siis ei nähtud nagu erilist rahalist mõtet. Ehituspäeviku funktsioon olevat antud olukorras vaid see, et oleks tulevikus võimalik vajadusel tuvastada ehitustööde järjekord.
Torutööd Tartus 56 932 898
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2972
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 96 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Ehituspäeviku funktsioon olevat antud olukorras vaid see, et oleks tulevikus võimalik vajadusel tuvastada ehitustööde järjekord.
Mitä vittu, :)? Et siis välistada kahtlust, kas vundament rajati enne, kui seinad? Kui su jutt on õige (kas selline mõte tuli kirjalikult või suusõnaliselt?), siis oleks küll vahva teada, kes sealt vallast Debiloidi Suurele Medalile pretendeerub?
pikk88
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1745
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 34 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Minul käib asjaaajamine jätkuvalt Kambja vallaga. Kellega täpselt, see pole vist siin avalikult arutamisel väga oluline, sest nagu ma aru sain siis see on tänapäeval igati aktsepteeritav ja laialt levinud suhtumine nende asjade ajamisel, mitte kohaliku vallavõlli vaimusünnitus. Ning otse loomulikult käis kogu infovahetus näost näkku ilma kirjaliku tõestuseta.
Eile kõnelesin pealinnast ühe suurema auditeid tegeva firmaga. Väideti samuti, et säärane suhtumine on praegusel ajal täiesti tavapärane nähtus. Kuni 2015 aastani oli võimalik niiviisi asja ajada, et ise endale ehitades tõendasid ilma päevikuta, et kõik on nagu päris, kuid siis oli toimunud asjaajamises muudatus (täpselt ei jäänud meelde, kuid kui mälu ei peta siis MKM mingisugune määrus 54) ja praegusel ajal selle järgi vallal seaduslik õigus kõike seda nõuda ning asendada ka dokumentide puudumine auditiga. Samuti täiesti laialt levinud nähtus see, et kõik täidavad oma ehituspäevikut tagantjärele ja ka see olevat tänapäeva mõistes täiesti normaalne, et algusest saadik juhindutakse loogikast, tellida lõpus audit ja jäetakse algusest saadik kogu paberimajandus ajamata. Paberimajandus ostetakse nö teenusena tagantjärele sisse. Päeviku vajadusena väideti ka pealinnast üheks eesmärgiks ehitustööde järjekorra tagantjärele tuvastamine. Sellega kaitstakse minu puhul esmajärjekorras objekti tulevast omanikku, sest surilinal teadupärast taskuid ei ole ning see pole enam riigile piisavaks lohutuseks, et ega ma seda asja müügiks ehita. Auditi hind säärasele pisikesele ja lihtsale hoonele pidada pealinnas olema kuhugile suurusjärku 500 euri.
Mu meelest on odavam tabeleid täita...
Torutööd Tartus 56 932 898
Urmas
autodidakt
Postitusi: 8862
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 251 korda
On tänatud: 333 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas Urmas »

pikk88 kirjutas: 25 Mai 2022, 09:47 Päeviku vajadusena väideti ka pealinnast üheks eesmärgiks ehitustööde järjekorra tagantjärele tuvastamine. Sellega kaitstakse minu puhul esmajärjekorras objekti tulevast omanikku, sest surilinal teadupärast taskuid ei ole ning see pole enam riigile piisavaks lohutuseks, et ega ma seda asja müügiks ehita.
Ehitustööde järjekorra tuvastamisest näide. Eramaja ehitus. Kõik on oma tööd ära teinud ja mul lubati viimistleda. Köök-elutoas seinad krohvitud, pahteldatud ja värvitud vist 1x. Tulen peale nädalavahetust tööle ja keset köök-elutoa seina jookseb elektrikute poolt tehtud vertikaalne soon lae alt peaaegu põrandani. Vatfak? Tulid siis elektrikud ka tööle ja küsivad, et palju parandus maksab? Summaks ütlesin 100 eeku tollases rahas. Hakkasid omavahel vaidlema, et kes on unustamises süüdi ja kes peab oma rahakotist selle summa välja käima. Saatsin nad õue vaidlema ja tagasi tulla rahaga. Natukese aja pärast tulid raha sõrmekeste vahel. Läks paar nädalat mööda. Enne trepihalli viimistlust küsisin elektrikute käest, et kas võin krohvida, kas kõik kaablid on paigas, et nad pärast ei peaks raha uuesti välja käima. Anti "jah" sõna. Mul juba jälle esimese värvi all kui elektrikud tulid jutuga, et nad paigaldasid vale soonte arvuga kaabli ja palju neile läheb maksma juba valmis viimistluse lahtilõhkumine. Ütlesin, et hind on sama, mis eelmine kord. Vaatasid mulle otsa ja arvasid leidvat mingi muu lahendusi. Ju vist ei leidnud, sest ca ühe tunni pärast tulid raha näpus. ;)
See oli ainult üks näide eramaja(!) ehitustööde järjekorrast. Selliseid asju juhtus pidevat kui oma maalritöö alguses töötasin firma palgal suurtel objektidel. Tean, et kui ühe Tallinna eliithotelli kipsseintelt võtta värv maha kratsida, siis meenutab aluspind(kipsplaat) hetkel meedias Ukrainas puruks tulistatud majade seinu, mis parandatud.
Mis te arvate, et kõik need apsakad pannakse ehituspäevikusse kirja? Kui jah, siis olete unistajad metsateel. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 9220
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 225 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Ühes olen täiesti kindel - töövõtja teeb kõik, et ehituspäevik nii kirjutada, et seal pole ühtegi viga ega viidet töö tegijale, et sellest saaks kinni võtta. Ja pole siiani õnnestunud suurte tegijate vastavaid dokumente lugeda.
See dokument on ja jääb vaid bürokraatide mängumaaks - mittemidagi ütlev leheke. Seega täitke kuidas fantaasia lubab - peaasi riigiametniku rahulolu.
pikk88
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1745
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 34 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Saan väga hästi aru mis mõte on bürokraatide arust sellel dokustaadil, kui tegemist on mingi suurema objektiga, kus ehitajaid käib läbi paari aasta jooksul sadu ja sadu ning siis on hea meenutada kes täpselt oli see mees kes valas kolmanda korruse vannitoa põrandale vale kalde ja kindlasti ka lihtsustab seda vaidemomenti, kes selle nalja likvideerib ja kes selle kinni maksab. Kuid kui ma ise endale ehitan ja säärase vea avastan, et sauna kanalisatsioonist ei voola vesi korralikult ära siis pole paraku ju teha mitte midagi muud, kui istuda laua taha ning võtta pudel ligi. Tulevasel omanikul, kes paarikümne aasta pärast selle maja pärib, ei ole ju sellest sooja ega külma, et ehituse ajal sauna põrandat kaks korda valati.
Ilmselgelt ei panna kõike seda jura detailselt sinna eeposesse kirja, kuid eks need ametnikud selle poole püüdlevad. Kunagi ei pandud ju autoga sõites turvavööd ka kinni.
Torutööd Tartus 56 932 898
Walter2
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 121
Liitunud: 11 Juun 2016, 21:54
On tänatud: 7 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas Walter2 »

Ilmselt on päevik mõeldud üheks tõendiks kui keegi ehitamise ebakõlade tõttu hiljem viga või lausa surma saab. Iseasi palju selles tõendis reaalset tõtt on. Idee on üllas aga välja kukkus nagu alati.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 9220
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 225 korda

Re: Ehituspäevik

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Igatahes kui mingi jama juhtus ja kohtu kaudu ehituspäevikut küsima hakkasime siis seda ei saanudki. Ehitaja pole nii loll, et iseenda kohta süüdimõistva paberi koostab. Asi lahenes poolte kokkuleppel.
Ehituspäevik jääb KOV ametnike sisutühjaks paberiks, selle sisu on aeguv ja kedagi süüdlaseks tembeldada on pea võimatu.
Vasta