Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
ping
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1483
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas ping »

Siin on selgelt kirjutatud, et mille kohta antud määrus kehtib: https://www.riigiteataja.ee/akt/163756?leiaKehtiv ja siin pole tähendatud et see kehtiks oma hoovis laulmise või puude lõhkumise kohta.

§ 1. Kohaldusala
(1) Määrus kehtestab müra normtasemed elamute ja ühiskasutusega hoonete sees ning mürataseme mõõtmise meetodid.
[RT I, 08.02.2017, 1 - jõust. 11.02.2017]

(2) Müratekitavate seadmete paigaldamisel ja haldamisel ei või müra ületada normtasemeid käesolevas määruses käsitletud hoonetes.
[RT I, 08.02.2017, 1 - jõust. 11.02.2017]

(3) Määruse nõuetega tuleb arvestada ka müratekitavate seadmete paigaldamisel tööstushoonetesse ning nende välisterritooriumile, samuti meelelahutusürituste ja ehitustööde korraldamisel.

(4) Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel, samuti müratekitavate ettevõtete paigutamisel elamutesse ja muudesse hoonetesse.

(5) Määrus ei laiene eriotstarbelistele ehitistele ja ruumidele, nagu raadio-, tele- ja kinostuudiod, audioloogia uuringuruumid.
:hello:
ping
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1483
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas ping »

xxx111 kirjutas: 15 Apr 2021, 00:09
kui kell 2 öösel tahta bensusaega oma hoovis puid saagida ning sae hääl on "selle töö normaalne hääl" siis ei tohi naaber selle üle kaevata vaid süüdistagu oma arhitekti kes tema majale on heli läbilaskvad aknad pannud.
Aga vot see on jama...
Kusjuures omavalitsus võib ajaliselt piirata müratekitavate tegevuste (näit. niitmine või paugutamine rakettidega) oma haldusalal.
Senikaua kui puulõhkumine või relakaga lõikamine pole käskkirjaga keelatud, on see igal ajal lubatud tegevus.
Ja kui keegi kaebab liigse müra pärast, peab selle mõõtmiseks olema taadeldud müramõõtmise seade nagu politseil on radarid kohustuslikult taadeldud. Kõrv või mõni muu seade pole seaduse silmis mõõteriist.
:hello:
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2001
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 54 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Sul on asjad vist pisut segi läinud...

See, et Sina soovid 2 öösel puid lõigata ei tähenda, et kogu kortermaja piirded tuleks sees normaalse mürataseme tagamiseks projekteerida või ehitada kasutades lähteandmeteks Sinu soove.
Samuti SP paigaldusega - kui hetkel SP puudub (pole projektiga ette nähtud) ja hetkel müratase OK ning SP paigaldades pole enam müratase OK siis see ei tähenda, et piirdeid tuleb muutma hakata - see tähendab, et SP ei saa paigaldada
Või tuleb kasutada teatud meetmeid, et müratase oleks OK

Et müra tuleb mõõta ja vastavate seadmetega sellega olen küll nõus...
ping
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1483
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas ping »

xxx111 kirjutas: 15 Apr 2021, 09:49 Sul on asjad vist pisut segi läinud...

See, et Sina soovid 2 öösel puid lõigata ei tähenda, et kogu kortermaja piirded tuleks sees normaalse mürataseme tagamiseks projekteerida või ehitada kasutades lähteandmeteks Sinu soove.
Samuti SP paigaldusega - kui hetkel SP puudub (pole projektiga ette nähtud) ja hetkel müratase OK ning SP paigaldades pole enam müratase OK siis see ei tähenda, et piirdeid tuleb muutma hakata - see tähendab, et SP ei saa paigaldada
Või tuleb kasutada teatud meetmeid, et müratase oleks OK

Et müra tuleb mõõta ja vastavate seadmetega sellega olen küll nõus...
Nagu varemgi tsiteerin siinkohal kõigile kättesaadavaid kirjapandud seadusi ja igalühel on vabadus neid samamoodi lugeda (kuigi enamus ei viitsi neid otsida).

... "See ei tähenda", et "SP ei saa paigaldada" vaid et tuleb tarvitusele võtta abinõud seaduses nõutud helinivoo tagamiseks, näiteks seaduses määratud ajavahemikul, seadme väljalülitamine analoogselt tööstushoone katusel lärmavate ventilaatorite väljalülitamisega öösiti.
Või võtta kasutusele täiendavad müravähendavad abinõud (ekraanid).

Puusaagimine oli üks näide, kus on konfliktis, ühe isiku "soov magada lahtise aknaga" ja teise isiku "vajadus ahju kütta".
Kui näiteks autoga öösel tänaval lumevaalu kinnisõites on vaja liikuma saamiseks lasta mootoril jõurata, siis see (autoga sõitmine teel) on tavapärane tegevus ja see pole öörahu seaduse rikkumine.
Kui selles lumehanges murdus ära autoalt summuti, siis see on "kasutamisel tekkinud probleem" mis ei keela üldjuhul remondikohta sõitmist.
Kui summuti eemaldati varem, siis on see "sõiduki omavoliline ümberehitus" ja sellise sõiduki võib politsei suunata erakorralisele ülevaatusele või isegi keelata iseseisva liikumise.

(Enamus pole tavaliselt lugenud isegi oma "Prügiveo teenuse üldeeskirja" seletuskirja kus on peenes kirjas määratud, et kui kasvõi üks valge A4 paberileht on olmeprügi konteineris, võib teenusepakkuja hinnastada selle konteineri äravedu kõrgema hinnaga.)
:hello:
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2001
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 54 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

... "See ei tähenda", et "SP ei saa paigaldada" vaid et tuleb tarvitusele võtta abinõud seaduses nõutud helinivoo tagamiseks, näiteks seaduses määratud ajavahemikul, seadme väljalülitamine analoogselt tööstushoone katusel lärmavate ventilaatorite väljalülitamisega öösiti.
Või võtta kasutusele täiendavad müravähendavad abinõud (ekraanid).
???
Aga ma ju seda räägingi...
suvaline
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 419
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 12 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas suvaline »

Sm ping on vist vaktsiini saanud.
Aga, xxx111, kui öösel kell 2 saagivale naabrile haamriga vastu koljut koputada (tuletades meelde Korrakaitseseadust) siis onju eksju on süüdi haamri ja sae müünud ehituspood ning ka saagija ema, et nii õhukese koljuga indiviidi sünnitas.
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2001
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 54 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Aga, xxx111, kui öösel kell 2 saagivale naabrile haamriga vastu koljut koputada (tuletades meelde Korrakaitseseadust) siis onju eksju on süüdi haamri ja sae müünud ehituspood ning ka saagija ema, et nii õhukese koljuga indiviidi sünnitas.
Ma ei oska selle peale midagi öelda...
ping
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1483
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas ping »

suvaline kirjutas: 15 Apr 2021, 14:55 Sm ping on vist vaktsiini saanud.
Aga, xxx111, kui öösel kell 2 saagivale naabrile haamriga vastu koljut koputada (tuletades meelde Korrakaitseseadust) siis onju eksju on süüdi haamri ja sae müünud ehituspood ning ka saagija ema, et nii õhukese koljuga indiviidi sünnitas.
Kas pole viitsinud lugeda?
See on advokaatide avar tööpõld, et kus lõppeb "minu kuur" ja algab "avalik ruum".
Eramupiirkonnas on muruniitmine ja küttepuudelõhkumine tavapärane tegevus, koos sellest tuleneva heliga.
https://www.riigiteataja.ee/akt/103032021004?leiaKehtiv
4. peatükk
Avalikus kohas käitumise nõuded
1. jagu
Avalikus kohas käitumise üldnõuded
§ 54. Avalik koht
Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
§ 56. Ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise keeld
(1) Avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

(2) Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata müra ja valgusefektide suhtes, mis on tekitatud:
1) päästetöö käigus või alarmsõiduki poolt;
2) kohaliku omavalitsuse loa alusel või
3) ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit.

(4) Avalikuks kohaks olevas hoones või ühissõidukis on keelatud õhu saastamine teist isikut oluliselt häirival viisil.

§ 57. Käitumise häirivuse hindamine
Käesoleva seaduse §-des 55 ja 56 sätestatud käitumise häirivuse hindamisel lähtutakse keskmisest objektiivsest isikust ja eesmärgist, milleks avalikku kohta tavapäraselt kasutatakse ning selle piirkonna tavadest.
:hello:
suvaline
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 419
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 12 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas suvaline »

Sm pingikene, § 57. Käitumise häirivuse hindamine, lähtutakse keskmisest objektiivsest isikust ja eesmärgist,

Puude saagimine öösel kell 2 ei ole "keskmine objektiivne isiksus ja eesmärk".
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2343
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 73 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kuidas selle piirkonna tavadega jääb? :rules:
Urmas
autodidakt
Postitusi: 7722
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 298 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas Urmas »

kunn24 kirjutas: 15 Apr 2021, 17:16 Kuidas selle piirkonna tavadega jääb? :rules:
Jah, aga kui ikka piisavalt paras kamp Kalamaja hipstereid("Kollektiivis peitub jõud!", omaaegne hüüdlause) otsustab õhtuse käsitööna valminud maheõllet mekkides, et homsest muudame mingisuguse keskajast pärit ja iganenud tava ning nüüdsest hakkame väljas/kuuris puid saagima öösel kell 2, sest hommikupoole peab olema vaikus, et saaks lõunani magada. ;) Ja teiste linnaosade elanike väljakujunenud tavad neid ei koti, nemad vaadaku ise kuidas hakkama saavad öiste puudesaagijatega või muruniitjatega. ;) Oi ma ei kadesta kui Põhja-Tallinna LOV-s saavad enamushääe hipsterid. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
suvaline
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 419
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 12 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas suvaline »

Urmas,
teen ettepaneku asutada haljastusrinne (erinevalt rahvarindest): "hommikul kell 8 muruniiduk".
Lisaks mürale, järgmistel valimistel võidab loosung "igale eestlasele oma samaka aparaat".
Urmas
autodidakt
Postitusi: 7722
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 298 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas Urmas »

suvaline kirjutas: 15 Apr 2021, 19:40 Lisaks mürale, järgmistel valimistel võidab loosung "igale eestlasele oma samaka aparaat".
Arvan, et selline ettepanek leiaks väga suur poolehoidu ja on kooskõlas mahetoodetud orgaanilise toiduaine/-te tarbimise propagandaga. Kui just saapaviksist ei hakata samakat ajama. Erakond, kes enne valimisi taolise ettepanekuga nelja-aastaku plaaniga välja tuleb, saaks vist tublisti poolehoidjaid. ;)
Muide, kaaskommentaator suvaline, alkohol on inimorganismile väga vajalik TOIDuAINE, sest ega muidu ei oleks vist erinevates variatsioonides erinevaid õllesid ja Vana-Tallinnat tunnistatud tiitliga "Parim Eesti toiduaine" omas kategoorias kuldmedali vääriliseks. Ja seda läbi aastate! Tunnistada alkohohoolsed kuldmedaliga omas kategoorias(?) "Parim eestimaine toiduaine" on minu arvates paras jaburus. Eriti arvestades võitlust alkoholismiga.

PS. Olen härrasmees, kes pitsi ei sülita. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
suvaline
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 419
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 12 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas suvaline »

Urmas, Te reageerite üle. Ei saa vanatüdrikutelt hakata silikoonist dildosid konfiskeerima, sest äkki silikoon on kahjulik.
PS! Olen härrasmees ja soovitan maailma parimat porterit aastast 2012. Kohalik toodab ...
Urmas
autodidakt
Postitusi: 7722
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 298 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Läheb teemast OT, aga teema algataja oli enda tahtmiste ja naabri nõudmiste vahel vist kompromissi leidnud. ;)
suvaline kirjutas: 15 Apr 2021, 22:47 PS! Olen härrasmees ja soovitan maailma parimat porterit aastast 2012. Kohalik toodab ...
Ma ei tea, kas meil kokku saades juttu kauemaks jätkub, aga õllesortidest kuulub ka minu eelistus tumedamate õllede poole, kuigi õlut joon suhteliselt harva. ;) Või kas ikka on teemast OT? Äkki keegi satub tänu sarnasele maitse-eelistusele ühisele lainele? Aga võib vabalt juhtuda, et mõni karsklane välistab sellise postituse peale minu või sinu teenuste kasutamise.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Coolhouse
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 686
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 14 korda

Re: Trahv ilma ehitusteatiseta õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Sama hästi võiks arutada kas bussis jänest sõita või mitte.

Juba mitmendat hommikut järjest kohvimasina kõrval seistes kuulan seda häält ja mõtlen et ubade jahvatamine teeb kõvemat müra kui 15..19 kW soojuspump. Kohvimasina kõrval eriti juttu ei kuule kuid soojuspumba kõrval saab vabalt rääkida. Jutt on siis ikkagi uutest masinatest, mitte sellest mis 10..15 a tagasi oli.

Müra ja mürataseme kohta on eelnevas väga kujundlik see auto sumbutaja jutt. Ebamõistlikult tugev müra on ikkagi siis kui mingi asi katki.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
valaskalakene
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 95
Liitunud: 10 Nov 2008, 11:22
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Trahv ilma ehitusloata õhksoojuspumba eest

Lugemata postitus Postitas valaskalakene »

ping kirjutas: 13 Apr 2021, 11:27 Sunniraha nõude võib ametnik esitada kasvõi iga päev uuesti, kuni määratud tegevuse lõpetamiseni ja sunniraha nõuet ei saa edasi kaevata.
:hello:
Saab ikka sunniraha otsust vaidlustada. Vaidega, halduskohtus...
Vasta